دریا در اینجا شکافته می شود

دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره چیندو یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی آب به حدی فروکش میکند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلیمتر از زیر آب ظاهر میشود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند.
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir

دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
 
 
دریا در اینجا شکافته می شود !! + تصاویر www.taknaz.ir
منبع: تکناز
/ 0 نظر / 21 بازدید