تندیس های جالب در سراسر جهان

 
مجسمه شیر بزرگ در میدان ترافالگار، لندن، انگلستان واقع شده

 
سان استبان، بوداپست، مجارستان

شارژ گاو، منهتن شهر نیویورک، ایالات متحده

 
مجسمهآدم و حوا ، توکیو، ژاپن

 
مجسمه Gatotkaca، بالی، اندونزیپل اژدها، لیوبلیانا، اسلوونی 
مسیح نجات دهنده، ریودوژانیرو، برزیل

 
مجسمه آزادی، جزیره آزادی، نیویورک، ایالات متحده

کارگر زن Kolkhoz و نمایشگاه مرکز روسیه، مسکو، روسیه
/ 0 نظر / 19 بازدید