اعتراض به اقدام گوگل در حذف نام خلیج فارس از نقشه

اقدام گوگل در حذف نام "خلیج فارس" از نقشه گوگل، اعتراض شدید ایرانیان را به دنبال داشت. در زیر 14 کارتون که در اعتراض به این اقدام گوگل، جمع آوری کرده ام را می بینید:

 

/ 0 نظر / 30 بازدید