اس ام اس دل شکستگی

اس ام اس دل شکسته ها 91 


دوریت زمستانی دیگر است ، کمتر از من دور شو ، باز سرما خورده ام

اس ام اس دل شکسته ها 91 


با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود

اس ام اس دل شکسته ها 91 در هجوم لحظه های پوچ جدایی ، سکوت تنها یادگار با تو بودن است

اس ام اس دل شکسته ها 91 معلمم به خط فاصله می گفت خط تیره، خوب می دانست فاصله ها چه به روزگار آدمها می آورد!

اس ام اس دل شکسته ها 91 ما پیغام دوست داشتنمان را با دود به هم میرسانیم
نمیدانم آنسو برای تو تکه چوبی هست؟
من که این سو
جنگلی را به آتش کشیده ام!


اس ام اس دل شکسته ها 91 
سرم را شاید بتوانند دیگران گرم کنند
اما وقتى تو نیستى
هیچکس نیست دلم را گرم کند!

اس ام اس دل شکسته ها 91 تمام عمر مرا مهر آشنایی برد / تمام عشق مرا داغ بی وفایی برد
گذشت عمر و نیامد نگار و من مردم / بگوش او برسانید از جدایی مرد

اس ام اس دل شکسته ها 91 فراق و دوریت دیوانه ام کرد / چو مجنون راهی ویرانه ام کرد
چنان داغی به دل ماند از جدایی / که با هر آشنا بیگانه ام کرد

اس ام اس دل شکسته ها 91 
دمی فکر رهایی را نکردم / خیال آشنایی را نکردم
جدایی را گمان کردم ولیکن / گمان این جدایی را نکردم


اس ام اس دل شکسته ها 91 تا نباشد جدایی ها کس نداند قدر یاران ، کویر خشک می داند بهای قطره ی باران

اس ام اس دل شکسته ها 91 به لب های تو می سازم کلامی / سرود آشنایی یا سلامی
ندارم جز غم عشق تو در سر / ولی افسوس که از من جدایی


اس ام اس دل شکسته ها 91 می نویسم خاطرات با اشک و آه / در شبی تاریک و غمگین و سیاه
می نویسم خاطرات از روی درد/ تا بدانی دوریت با من چه کرد

اس ام اس دل شکسته ها 91 ﻣــﻦ ﺍگــر مـی خـﻨـﺪﻡ ﺗـﻨـﻬﺎ ﺑـﻪ ﺍﺟـﺒـﺎﺭ ﻋـﻜـــﺎﺱ ﺍﺳــﺖ ﻭگـرﻧﻪ بی تو…
مــن ﻛـﺠـﺎ؟ خــنــدﻩ ﻛـــﺠــﺎ؟

 

منبع : وبلاگ هیتفا

/ 0 نظر / 3 بازدید